คุณธัญรัศม์ มงคลแก้วพงศภัค กรรมการผู้จัดการบริษัท ล็อคเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประวัติบริษัท ล็อคเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ล็อคเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดย คุณธัญรัศม์ มงคลแก้วพงศภัค (กรรมการผู้จัดการ) ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ ล็อคก้านแป้นเบรคและก้านแป้นคลัตซ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า LOCKTECH BY VISITLOCK และอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์นวัตกรรมใหม่ล็อคก้านแป้นเบรคและคันเร่ง สำหรับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ

ภายใต้เครื่องหมายการค้า BIZLOCK โดยผลิตภัณฑ์ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ LOCKTECH BY VISITLOCK ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการประดิษฐ์คิดค้นใหม่อย่างต่อเนื่อง ผ่านการออกแบบและผลิตอย่างละเอียดทุกขั้นตอน

พร้อมทั้งผ่านการทดสอบก่อนส่งมอบถึงลูกค้า ได้ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สามารถป้องกันการโจรกรรมได้จริง รวมถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการอันสูงสุดต่อผู้บริโภค

คุณธัญรัศม์ มงคลแก้วพงศภัค
กรรมการผู้จัดการบริษัท ล็อคเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


วิสัยทัศน์
“พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน”

พันธกิจ
 • มุ่งมั่นพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถปกป้องและคุ้มครองการโจรกรรมรถยนต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าผู้ใช้รถยนต์
 • สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้แทนจำหน่ายด้วยความจริงใจ
 • บริการลูกค้าหลังการขาย ด้วยความรวดเร็วและรับผิดชอบ
 • ประกอบธุรกิจและดำเนินงานตามหลักบรรษัทธรรมมาภิบาล
 • สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • สร้างความสัมพันธ์และรายได้สู่ชุมชน ตอบแทนสังคมและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “ภูมิใจไทยทำ ดีใจไทยใช้ ในราคาไทย...ไทย”

   

   


  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม